Met zekere regelmaat krijg ik de vraag of die of die soort niet moet worden toegevoegd als inheemse soort. Of als standvlinder. Doen niet-inheemse soorten er soms minder toe, of zijn niet-standvlinders minder waard? Hoe lastig die termen zijn blijkt alleen al als je eens terugdenkt hoe ons vlinderlandschap er in het verleden uit moet hebben gezien.

, , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

C. van Swaay. (2021). Vlindergeschiedenis. Vlinders, 36(1), 16–17.