De afgelopen jaren is de populatie groene glazenmaker (Aeshna viridis) in Nederland afgenomen (Van Swaay et al., 2020). De huidige Rode Lijst-status van de libel is ‘kwetsbaar’ (Dijksma, 2015). Meer kennis over het gedrag van de soort is dan ook gewenst en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe beschermingsmaatregelen.

, , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

J. Marinissen. (2021). Het gedrag van de groene glazenmaker. Vlinders, 36(1), 18–21.