Het is niet altijd eenvoudig om de vraag te beantwoorden: “Hoe gaat het met de vlinders?” Want we weten allemaal dat er soorten zijn die het goed doen en soorten die het slecht doen, maar ook dat meer soorten het slecht dan goed doen. Analoog aan economische indicatoren als de AEX heeft het CBS een indicator ontwikkeld om de ontwikkelingen in een soortgroep samen te vatten.

, , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

C. van Swaay, & M. Poot. (2021). De Nederlandse vlindertrend. Vlinders, 36(2), 04–05.