Jacob L’Admiral (1700-1770) besteedde een groot deel van zijn leven aan het opkweken van rupsen en het beschrijven van de veranderingen tijdens de metamorfose. Zijn bevindingen legde hij ook vast op koperen platen. Postuum, in 1774, gaf de Amsterdamse uitgever Johannes Sluyter een boek uit met 33 afbeeldingen, waarop zeventig metamorfosen van Europese insecten en hun waardplanten te zien zijn. Enkele van die prenten zijn in het bezit van het Rijksmuseum: een bewijs van het belang van het werk van L’Admiral

, , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

K. Beaart. (2021). Naauwkeurige Waarneemingen : Het vlinderboek van Jacob L'Admiral. Vlinders, 36(2), 12–14.