De afgelopen decennia zijn de aantallen insecten afgenomen, en dat geldt ook voor veel soorten vlinders. We weten aan de hand van verspreidingsgegevens dat de meeste bestuivers zoals bijen en zweefvliegen achteruitgaan, maar hoe hard de populaties achteruitgaan kunnen we niet zeggen. Om dat te kunnen achterhalen, heb je langjarige gestandaardiseerde monitoring nodig, zoals het Meetnet Vlinders sinds 1990 de vinger aan de pols houdt van onze vlinderpopulaties. Aangezien vlinders ook bloemen bezoeken, zouden zij weleens de kanarie in de kolenmijn kunnen zijn.

, , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Th. Feijen, & M. Wallis de Vries. (2021). Kunnen vlindertellingen de stand van bijen en zweefvliegen voorspellen?. Vlinders, 36(3), 14–16.