Tien jaar geleden ging het meetnet nachtvlinders van start. In tien jaar kan er een hoop gebeuren. Het aantal enthousiastelingen is flink toegenomen en daarmee ook het aantal waarnemingen dat er per jaar binnenkwam. En tien jaar geleden konden wij nog echt niet bedenken dat een computer een foto van een vlinder correct op naam kon brengen. In dit artikel blikken we terug op de macronachtvlinderfauna in de periode van 2011 tot en met 2020. Zoomvlekspanner.

, , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

J. van Deijk. (2021). Tien jaar meetnet nachtvlinders - Een decennium in het duister. Vlinders, 36(3), 17–19.