Vanaf midden negentiende eeuw krijgen we een steeds beter zicht op de ontwikkelingen van vlinders. Wat veranderde er allemaal? In dit artikel kijken we naar de periode van het midden van de negentiende tot voorbij het midden van de twintigste eeuw.

, , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

C. van Swaay. (2021). Recente vlindergeschiedenis. Vlinders, 36(3), 20–22.