Sinds de start van het meetnet vlinders in 1990 wordt naast het aantal vlinders op de routes ook het beheer bijgehouden, waaronder maaien. Hiermee kunnen we kijken naar de effecten van dat beheer op het aantal vlinders en welke maatregelen de soort helpen.

, , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Z. Delamore. (2021). Op zoek naar het beste maaibeheer voor de Nederlandse graslandvlinders. Vlinders, 36(3), 23–26.