Poster van 428 nachtvlinders gevangen in enkele nachtvlindervallen op een zomernacht 2021 in Arboretum Belmonte in Wageningen.

, , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

B. van Camp. (2021). Nationale Nachtvlindernacht Nederland Arboretum Belmonte Wageningen. Vlinders, 36(4), 16–17.