Recentelijk hebben we de algehele trend van de vlinders voor heel Nederland besproken, waarbij we een achteruitgang hebben laten zien van 60% sinds 1992. Deze afname is in drie fasen in te delen; een daling met 40% in de eerste 11 jaar, daarna een periode van 9 jaar met een min of meer gestabiliseerde trend, met tegenwoordig in de laatste 7 jaar weer een nieuwe daling (Vlinders 2021(2): 4-5). In dit artikel kijken we nader naar de trends van de karakteristieke soorten in de verschillende leefomgevingen in Nederland en zien dan opvallende verschillen.

, , , , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

C. van Swaay, & M. Poot. (2021). Vlindertrends van hei tot bos, van duin tot grasland en tot stad. Vlinders, 36(4), 18–19.