Van een aantal zeer algemene tuinvlinders leven de rupsen van brandnetel. Dit is in het hele land een veelvoorkomende plant en het is dus geen wonder dat de vlinders dat ook zijn. Er zijn vijf soorten dagvlinders die brandnetel als waardplant hebben: dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje en atalanta. De overeenkomst is dat ze allemaal als rups op brandnetel te vinden zijn, maar er zijn ook grote verschillen.

, , , , , , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

K. Veling. (2021). Brandnetelvlinders. Vlinders, 36(4), 20–23.