Op 14 oktober vond het symposium Insectenbescherming in de Schijnwerpers plaats ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de buitengewone leerstoel Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen Universiteit. Deze leerstoel is opgericht op initiatief van De Vlinderstichting.

, , , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

M. Wallis de Vries. (2022). Insectenbescherming in de schijnwerpers. Vlinders, 37(1), 06–07.