De kleine vos geldt als een van onze algemeenste dagvlinders, maar toch zal het veel mensen zijn opgevallen dat we er de laatste jaren weinig zien. Hoe gaat het nu met de kleine vos?

, , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

C. van Swaay, & M. Poot. (2022). Waar zijn de kleine vossen gebleven?. Vlinders, 37(1), 08–09.