Drie jaar geleden is het project BIMAG (Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden) gestart. Boeren (en boerinnen) tellen met LedEmmers welke nachtvlinders er op hun erf en land voorkomen en geven hun waarnemingen door. Karin Bergmans-Elshof is een van hen. Ze vertelt hier over haar ervaringen na twee seizoenen als deelnemer.

, , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

K. Bergmans-Elshof. (2022). Leuk en Leerzaam: vlinders kijken in BIMAG. Vlinders, 37(1), 10–11.