Uit onderzoek naar levenswijze en regulerende mechanismen van de korhoen op de heide van de Sallandse Heuvelrug kwam naar voren dat de belangrijkste prooisoort van de nog kleine kuikens de rupsen van de gewone heispanner (Ematurga atomaria) zijn. Dat het niet goed gaat met de korhoen houdt mogelijk verband met het voorkomen van deze nachtvlinder. Daarom is er van 2016 tot 2020 onderzocht hoe het gaat met de gewone heispanner.

, , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

F. Niewold. (2022). De gewone heispanner op de Sallandse Heuvelrug. Vlinders, 37(1), 14–17.