Is this water suitable for crested newt? A large field survey in the Dutch province Drenthe in four Natura 2000 areas focused on the great crested newt (Triturus cristatus) was conducted in 2017. The survey combined the existing Habitat Suitability Index (HIS) for great crested newts of Oldham et al. (2000) with eDNA sampling. We described the HSI of 165 waterbodies. A subset of these (n=125) were tested for the presence of the focal species by means of eDNA. In 51 waters (41%) DNA of great crested newts was detected in the eDNA samples. Of waters occupied by great crested newts 90% had an HSI of 0.6 or higher. Our results are comparable with large scale surveys carried out in England. The combined approach of HSI and eDNA is also suitable for large scale great crested newt surveys in The Netherlands. In 2017 is in opdracht van de provincie Drenthe een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar voortplantingswateren van kamsalamander in de Natura 2000-gebieden in Drenthe die voor de soort zijn aangewezen. In het veld zijn 165 wateren beschreven, waarvan er 125 als mogelijk geschikt zijn beoordeeld en geïnventariseerd met behulp van eDNA. De geschiktheid van een water voor kamsalamander is beoordeeld met de in Engeland opgestelde Habitat Suitability Index (HSI). Het onderzoek uit 2017 gaf de mogelijkheid de praktische bruikbaarheid van de Engelse HSI te testen voor de Nederlandse situatie. De HSI blijkt een eenvoudig toepasbaar hulpmiddel om potentiële wateren voor kamsalamanders op grote schaal in kaart te brengen en te volgen

, , , , , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

G. Smit, & J. Warmink. (2022). Is deze poel geschikt voor de kamsalamander?
Toepassing van een beoordelingsmethodiek in vier Drentse Natura 2000-gebieden. RAVON, 24(1), 10–13.