Door menselijk handelen sterven soorten honderd tot duizend keer sneller uit dan onder natuurlijke omstandigheden. Eén van de voornaamste oorzaken van deze achteruitgang zijn invasieve exoten. Invasieve exoten kunnen een natuurlijke gemeenschap aantasten door predatie, competitie en het overbrengen van ziektes. Een minder bekende – en ongrijpbaardere – bedreiging is invasieve hybridisatie.

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

B. Wielstra. (2022). Invasieve hybridisatie: een uitdagend natuurbeschermingsvraagstuk. Kijk op Exoten, 10(3), 2–3.