Binnen de vogels zijn de ganzen één van de voornaamste groepen waarbij hybridisatie optreedt. Uit een recent gepubliceerd overzicht van Ottenburghs blijkt dat wereldwijd meer dan 60% van de ganzensoorten kruist in het wild. Tussen 2005 en 2016 werden bij Waarneming.nl liefst 24 verschillende hybridecombinaties gemeld. Daarbij moeten we bedenken dat herkenning van hybriden niet altijd een gemakkelijke opgave is. Het gaat om hybridisatie tussen inheemse ganzensoorten, maar deels ook om hybridisatie met exotische soorten en met soepganzen (nazaten van gedomesticeerde grauwe ganzen).

, , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Kleunen, & H. Schekkerman. (2022). Hybridisatie bij ganzen. Kijk op Exoten, 10(3), 8–9.