Het sikahert (Cervus nippon) is sinds het eind van de 19de eeuw vanuit Oost-Azië in Westen Midden-Europa geïntroduceerd als parkhert. Later verwilderde het sikahert door ontsnappingen en vrijlatingen. Sikaherten kunnen hybridiseren met edelherten (C. elaphus), zowel in gevangenschap als in het wild. Dit kan een risico vormen voor inheemse edelherten in Nederland

, , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

E. van Norren. (2022). Kans op hybridisatie van edelhert en sikahert in Nederland?. Kijk op Exoten, 10(3), 10–11.