Bugula neritina, met de Nederlandse naam paars vogelkopmosdiertje, is een mosdiertjessoort uit de familie van de Bugulidae. Deze soort vormt kolonies van paarse of bruine bosjes, meestal niet hoger dan acht centimeter. De takjes bestaan uit twee rijen met individuele mosdiertjes, de zoïden. Deze zijn 0,2-0,3 mm breed en 0,6-1,1 mm lang. Iedere zoïde heeft een beschermend omhulsel, waarin zich een complex diertje bevindt met een tentakelkrans met rond de mond 23 of 24 tentakeltjes. Deze tentakelkrans kan naar buiten worden gebracht en weer worden ingetrokken. De tentakelkrans brengt het voedsel naar de mond

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Gmelig Meyling, & H. De Blauwe. (2022). Paars vogelkopmosdiertje: geen plaag, wel een zegen?. Kijk op Exoten, 10(3), 12–13.