Binnen de kakkerlakken komt vestiging van exoten veel voor. Bij oorwormen, nauw verwant aan kakkerlakken, is dat minder bekend. Alleen van de exotische ringpootoorworm (Euborellia annulipes) (figuur 1) is een populatie bekend, in Blijdorp te Rotterdam. Recentelijk zijn er signalen dat deze oorworm massaal kan voorkomen in de bloementeelt en daar ook serieuze schade kan aanrichten. Daar komt bij dat in West-Europa recent een andere Euborellia-soort in kassen is opgedoken. Deze is nog niet uit Nederland gemeld. Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken wat hier aan de hand is.