De opmars van exotische rivierkreeften lijkt niet te stoppen. Tegenwoordig kun je ze in alle watertypen tegenkomen, vaak ook in grote aantallen. Deze uitheemse dieren vormen een gevaar voor de stabiliteit van oevers en dijken, maar bedreigen ook natuurwaarden. Is dit kreeftenprobleem nog te beheersen? Tijdens de bijeenkomst worden de stand van zaken, de relaties met vis en mogelijke beheerscenario’s toegelicht.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

W. van Emmerik. (2022). Vissennetwerkbijeenkomst over exotische rivierkreeften en vis. Kijk op Exoten, 10(3), 16–16.