De wederopstanding van een weidevogelgebied Nog ruim vijf jaar geleden zag het er niet best uit voor de weidevogels in de Hillegomse Vosse- en Weerlanerpolder. De aanleg van recreatiepaden en een gepland provinciaal fietspad hadden de vogels bijna de das omgedaan. Dankzij succesvolle acties tegen de meest verstorende paden en een goed beheer door het Zuid-Hollands Landschap heeft het gebied zich sindsdien weer ontwikkeld tot een weliswaar klein, maar verras- send goed weidevogelgebied. De broedvogeldichtheden zijn er nu zelfs weer uitzon- derlijk hoog. Een verslag van een opmerkelijke wederopstanding van een ook bij vogelaars nog weinig bekend weidevogelgebied. Deze ervaring laat zien dat het ook in de huidige tijd nog mogelijk is om broedvogelaantallen van weidevogels te laten toenemen.