17e eeuws landgoed in Heemstede Huis te Manpad, groot 16 hectare, is gelegen tussen de Leidsevaart (west), de Harte- kamp (zuid), de Herenweg (oost) en de Manpadslaan (noord). Het is aangelegd in het tweede kwart van de 17e eeuw en heeft de Engelse landschapsstijl met beuken-, eiken- en lindelanen. Er zijn diverse gazons en een zichtlaan vanaf het huis tot de Leidsevaart. Een uitgebreide boomgaard met diverse soorten historische rassen half- stamfruitbomen. Er zijn diverse aangelegde perken met rozen, vaste planten, sier- heesters, rododendrons enzovoorts. Rondom het huis ligt een gracht met een verbin- dingsvaart naar de Leidsevaart. Het gebied heeft vele kronkelpaadjes, vooral in het westelijke deel dat erg vochtig is. Hier staat veel esdoorn, els, vlier, Amerikaanse vogelkers, berk en een enkele abeel. Op de bodem groeien vele soorten grassen en mossen, zegge, braam, sneeuwklokjes en orchideeën. In het voorjaar is er een omvangrijke en soortenrijke stinsenflora. In het oostelijk gedeelte is het droger en is de ondergrond van zand een onderdeel van de oude strandwal. Hier bevinden zich de gebouwen: het herenhuis, de bouwhuizen hier links en rechts van, de orangerie, de menagerie en de ijskelder te midden van perken en gazons.