Familie Buckx breekt records Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het Coronavirus en werd daardoor een apart jaar. Het thuiswerken leverde over het algemeen meer tijd op om naar buiten te gaan en, doordat vakanties niet echt mogelijk waren, werd er meer tijd in onze eigen regio doorgebracht. Het resultaat was dan ook dat er afgelopen jaar erg fanatiek werd gevogeld in regio Zuid-Kennemerland. Mede door de vele vogeluren werd 2020 een recordjaar!