Het koevinkje is voor tellers op veel telroutes een graag geziene gast, die bovendien bijzonder talrijk kan zijn. Hij komt vooral voor in het oosten van Nederland, in een deel van de duinen en Zeeland.