Boekbespreking m.b.t. de Breda formatie bestaande uit grotendeels Mioceen en Vroeg-Plioceen

, , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Stijn Everaert. (2021). Voor U gelezen: An updated and revised stratigraphic framework for the Miocene and earliest Pliocene strata of the Roer valley Graben and adjacent blocks. Afzettingen, 42(1), 18–19.