In het artikel van de Boer & Goverse (2022): Kemps zeeschildpad aangespoeld op Westenschouwen. RAVON 24(1): 18-19, is een hinderlijke fout geslopen. De vindplaats van de op 2 december 2021 gevonden Kemps zeeschildpad was niet Westenschouwen op Schouwen-Duiveland, maar Westkapelle op Walcheren. Helaas zijn in het artikel van Creemers & Spikmans (2022): Hoe lang is een vis? een aantal vervelende fouten geslopen in tabel 2. Daardoor zijn er verschillen ontstaan tussen de in de vissenatlas vermelde lengtes en het artikel. De fouten zijn gecorrigeerd in deze tabel en verwerkt in de online versie van RAVON 84.