Afname van weidevogels en pogingen om het tij te keren In 1996 schreef Tom van den Boomen in de Fitis: ‘De algemene weidevogelsoorten doen het onveranderd goed in de Hekslootpolder. De Kievit zit dit jaar weer boven de 100 broedparen en is onze talrijkste broedvogel. De aantallen van deze soort zijn zeer stabiel door de jaren heen, namelijk rond de 100 broedparen [....] De Grutto neemt een bijzondere plaats in onder de weidevogels in de Hekslootpolder. Het afgelopen jaar was hij met 74 paar aanwezig, een absoluut recordaantal. Vanaf het begin van onze tellingen in 1983 tot 1992 was de Grutto een broedvogel met vrij constante aan- tallen van rond de 35 broedparen. Vanaf 1992 neemt de soort echter spectaculair toe via 42, 47, 61 tot 74 paar in 1995, waarmee deze soort lijkt te profiteren van de nestbescherming die in 1989 startte’. (bron 2)