Onderzoekers breken lans voor Nijlgans Het lijkt wel alsof de vogelonderzoekers van Sovon de exoten onder de vogels een steuntje in de rug willen geven. Dat kunnen ze ook wel gebruiken. Er zijn nogal wat vogelaars opgeleid met het oude adagium dat exoten bedreigend zijn voor inlandse soorten. Vooral als die zich ‘invasief’ gedragen. Daardoor zouden inlandse soorten het onderspit dreigen te delven, hetgeen onze nationale trots geweld aandoet. In Fitis nummer 3 van vorig jaar (‘Nijlgans in de ban gedaan’, Fitis, jrg 56, pag. 131) maak- ten we de uitslag van een onderzoek onder leden van de Vogelwerkgroep bekend, waaruit bleek dat een kleine meerderheid van de leden, die onze vragenlijst hadden ingevuld, voorstander is van het afschieten van exoten als de Nijlgans. Sovon heeft eind vorig jaar een themanummer van Vogelbalans, een jaarlijkse uitgave over de trend en stand van vogelsoorten, gewijd aan exoten.