Tellers gezocht ! In 1990 en in 2010 zijn er voor Noord-Holland broedvogelatlassen verschenen. Het ligt dan voor de hand om 20 jaar hierna wederom met een atlas te komen. Zeker nu in 2030 ook de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 50 jaar bestaat. Nu gaat echter de ambitie nog verder: de wens is om een vier-seizoenen atlas te maken. Een naslagwerk dus dat aan alle seizoenen aandacht besteedt! De bedoeling is de bulk aan kaarten en teksten digitaal beschikbaar te stellen en daar- naast een bescheiden boekwerk uit te geven, met onder andere beschrijvingen van de belangrijkste ontwikkelingen en van de belangrijkste soorten in onze provincie.