Bij Vogelringstation Van Lennep Dit voorjaar is het dataloggerproject naar Nachtegalen gestart. Het doel is informatie te verzamelen over de trekroutes, de stopover-gebieden en de overwinteringsgebie- den van Nederlandse Nachtegalen. Het onderzoek is uniek want nooit eerder zijn Nachtegalen uit de Nederlandse broedpopulatie uitgerust met een geolocator. Terug- meldingen van in Nederland geringde Nachtegalen uit de overwinteringsgebieden in Afrika zijn er niet. De gegevens die we hopen te verzamelen, zullen nieuwe informatie verschaffen die mogelijkerwijs ook gebruikt kan worden bij de bescherming van deze soort.