Elders in deze Fitis is al veel nieuws te vinden over activiteiten en gebeurtenissen rond natuurbescherming: De jacht op de Smient blijft gelukkig verboden (Jan Kuys). In Hillegom treft men gedegen maatregelen om een huiszwaluwkolonie te redden (Louis van Trigt en Cees Timmermans). Ikzelf ga elders in dit blad in op het Aanvals- plan Grutto en onze inspanningen om weidevogelgebieden in onze regio te verbete- ren. In aanvulling daarop in deze rubriek nieuws uit de gemeente Haarlemmermeer. Zoals de onderstaande twee verhalen laten zien is in deze van oorsprong weinig natuurvriendelijke gemeente nog veel ‘zendingswerk’ te verrichten.