Wapenvliegen vormen een vliegenfamilie van grote diversiteit, zowel in uiterlijk als in levenswijze van de larven. De volwassen vliegen zijn te herkennen aan de sterk naar voren verschoven vleugeladering en de aanwezigheid van drie voetkussentjes per tars. De larven leven aquatisch, semi-aquatisch of terrestrisch onder schors of in rottend organisch materiaal (plantenresten, composthopen). Veel inheemse soorten vertonen een negatieve trend. Recentelijk zijn drie exotische soorten in onze omgeving waargenomen.

, , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

T. Zeegers. (2022). Over het vreemdelingenlegioen van wapenvliegen. Kijk op Exoten, 10(4), 6–7.