Essen (Fraxinus-soorten) hebben het de laatste decennia moeilijk. In Europa worden ze sinds 1995 aangetast door een schimmel: het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus pseudoalbidus), de veroorzaker van essentaksterfte. In oostelijk Noord-Amerika worden de bomen sinds 2002 op grote schaal aangetast door de Aziatische essenprachtkever (Agrilus planipennis). Zowel de schimmel als de kever zijn afkomstig uit oostelijk Azië en onopzettelijk ingevoerd. De in Amerika inheemse Pennsylvaanse es (Fraxinus pennsylvanica) heeft daar zwaar te lijden onder de Aziatische essenprachtkever, maar weet zich in steeds meer Europese landen te vestigen. Zal deze soort zich ook in Nederland blijvend weten te vestigen?