Sinds 2009 worden onze essen in snel tempo aangetast door de essentaksterfte. Vooral de gewone inheemse es (Fraxinus excelsior) is zeer vatbaar. Dit wordt veroorzaakt door een minuscule schimmelsoort uit Oost-Azië, het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphyus pseudoalbidus)1. Naar verwachting zal minder dan 10% van de essen in bossen, lanen en parken de komst van deze invasieve exoot overleven. Dit leidt tot hoge kosten in het bos- en bomenbeheer en is ook in ecologisch en landschappelijk opzicht een verarming. 1 De gangbare naam in de internationale literatuur is nu Hymenoscyphus fraxineus, maar deze naam wordt in Nederland nog niet algemeen gebruikt.

, , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

K. van Vliet. (2022). Vals essenvlieskelkje zorgt voor kaalslag onder essen. Kijk op Exoten, 10(4), 10–11.