Naast de met enige regelmaat in Nederland ontsnappende valkparkieten (Nymphicus hollandicus) en grasparkieten (Melopsittacus undulatus) zijn er in ons land ook drie soorten parkieten die zich inmiddels al meerdere jaren met succes handhaven en voortplanten. In de winter van 2021/22 vond voor het eerst in jaren weer een landelijke populatiecensus van de zich in het wild voortplantende parkieten van Nederland plaats.

, , , , , , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

P. van Els. (2022). Parkieten in Nederland: recente forse populatietoename. Kijk op Exoten, 10(4), 14–15.