, , , , , ,
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

Anonymus. (2022). Kijk op onderzoek.
Plantfenologie als voorspeller voor de start van de paddentrek.
Ontdekking van een Pelophylax saharicus (Anura, Ranidae) populatie in Zuid-Frankrijk: een nieuwe potentieel invasieve soort in Europa. Schubben & Slijm, 14(2), 6–6.