Het jaar 2022 is het vijfentwintigste telseizoen van het meetnet libellen. Een mijlpaal waar we in dit nummer van Vlinders uitgebreid bij stilstaan. Want we hebben samen heel wat bereikt. Na acht jaren van groei leek het animo aanvankelijk af te nemen. Maar sinds 2016 zit het aantal routes weer in de lift. Vermoedelijk heeft de toenemende aandacht voor de insectenachteruitgang hier een steentje aan bijgedragen. Want alleen langjarige monitoring kan zo’n trend in beeld brengen. En dat is precies wat we met onze toegewijde libellentellers doen!