Waterkwaliteit en libellen staan met elkaar in verbinding. Het zoetwaterecosysteem waar libellen afhankelijk van zijn staat onder druk. De waterkwaliteit in Nederland is na 1991 verbeterd. Vooral soorten van stromend water en van laagveen hebben daarvan geprofiteerd. Libellen in hoogveengebieden en vennen gaan echter nog steeds achteruit. Om de libellenpopulatie in deze gebieden beter te kunnen beschermen is de relatie tussen de waterkwaliteit en de libellen onderzocht.

, , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Ellen Snoeijink. (2022). Meer libellen in vennen met een betere waterkwaliteit. Vlinders, 37(3), 10–12.