Woensdag 25 mei 2022 was het eindelijk zover. Na twee jaar wachten door de coronaomstandigheden, kregen twaalf donateurs die een ruime extra gift hadden gedaan voor de kalkgraslandvlinders een unieke excursie aangeboden in en rond de ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg.

, , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Jeroen van der Brugge, & Albert Vliegenthart. (2022). Donateursexcursie ENCI-weide en Popelmondedal. Vlinders, 37(3), 16–17.