Woonruimte gezocht In Hillegom broedt gelukkig nog een redelijk aantal Gierzwaluwen. Louis van Trigt vertelt in dit artikel hoe hij zich inzet voor deze vogels als sloop van een broedkolonie dreigt. Komende zomers kan hij uw hulp goed gebruiken bij een inventarisatie van nieuwe nestkasten en alle bestaande broedplekken in Hillegom.