Afronding van een mooi project In 2019 is in de Fitis het plan voor een vogelkijkhut bij de Westhoffplas gepresenteerd, in 2020 is in de Fitis de realisatie van de hut op de voet gevolgd. De aanleg is nu voltooid en vrijwilligers zijn gestart met het beheer van de hut en de directe omgeving.