Kuikens uit het vogelhospitaal vinden adoptieouders Het aantal broedparen van Scholeksters in Nederland loopt al vanaf de negentiger jaren snel achteruit. Op het strand en in de polders zijn hun nesten nauwelijks nog veilig voor verstoring en predatie. In de vorige Fitis was te lezen dat veel Scholeksters hun toevlucht hebben gezocht op platte daken in de stad en op industrieterreinen. Maar ook daar zijn de Scholeksters niet veilig. Hun jongen zijn nestvlieders die na één dag het nest al verlaten en onder toeziend oog en verzorging van hun ouders de wereld gaan verkennen. Op een plat dak blijkt die wereld vaak diepe afgronden te kennen. En zo belanden veel jonge, nog niet vliegvlugge Scholeksters tegenwoordig op straat en tussen het verkeer.