Veel vogeltellers geven hun waarnemingen door aan Sovon, de landelijke onafhanke- lijke non-profit organisatie voor monitoring van vogels, al dan niet via hun lokale vogelwerkgroep. Sovon kijkt naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. Maar wat doet de ledenraad van Sovon eigenlijk?