Discussie over natuurbescherming in Nederland Na zijn magistrale ‘Mijn roofvogels’ uit 2012, waarin Rob Bijlsma op haast adem- benemende wijze zijn methode van biologie bedrijven uit de doeken deed, ligt er nu zijn ‘Kerken van goud, dominees van hout’. Met als ondertitel: ‘Over de verwording van de Nederlandse natuurbescherming’. Dat laatste is een eufemisme. Bijlsma heeft geen goed woord over voor de wijze waarop Nederlandse natuurorganisaties ‘de natuur willen herstellen’.