Fase 2 Spaarnwoude Park 2040 gestart Was in de Fitis nr 4 in 2020 de kop van het artikel over Visie Spaarnwoude Park 2040 ‘Kleinschalig begin van een grootschalig plan’, inmiddels zou de kop kunnen luiden ‘ Een grootschalig begin van datzelfde grootschalige plan’. In dat artikel werd door Ton Lansdaal een opsomming gegeven van de stappen die door de Maatschappelijke adviescommissie (MAC), waar hij deel van uitmaakt, zijn genomen. Het uiteindelijk resultaat was een ‘Witboek’, een eerste stap in een proces om te komen tot de herinrichting van zowel Fort Benoorden als het aangrenzende Munitiebos. Fase 1 werd toen met dit Witboek afgesloten. In fase 2 wordt een ‘Bid- book’ opgesteld waarin informatie en ideeën worden verzameld voor geïnteresseer- den en voor de in fase 3 volgende aanbesteding.