Daken van draden voorzien is geen succes Broedende meeuwen op daken zijn tegenwoordig een bekend verschijnsel. In het industriegebied van IJmuiden werd dat al in 1987 vastgesteld voor Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Sindsdien is het aantal dakbroeders alleen maar toegenomen, mogelijk door vervolging van de mens en het inkrimpen en verdwijnen van geschikt broedgebied in de regio. Ook predatie door de vos in de duinen, waar de soorten van oorsprong in Zuid-Kennemerland broedden, kan een rol spelen. Die toename van dakbroeders vond niet alleen plaats in het industriegebied van IJmuiden, maar was ook waar te nemen op daken in woonwijken.