Sinds april van dit jaar staat de gevlekte lantaarndrager op de Europese quarantainelijst. Quarantaine-organismen zijn ziekten en plagen waarvan op basis van wetgeving binnen de EU introductie, vestiging of de verdere verspreiding moet worden voorkomen. Als deze soort Nederland zou bereiken wordt gevreesd voor schade aan een hele reeks houtige gewassen als druiven, hop, appels, steenvruchten, esdoorn, populier, walnoot en wilg.

, , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

C.F.M. den Bieman. (2022). Zal de gevlekte lantaarndager Nederland bereiken?. Kijk op Exoten, 11(1), 6–7.