Lange tijd was de Hollandse iep (Ulmus x hollandica) in ons land de meest aangeplante boom buiten bosverband. Vooral in de kustprovincies en in steden en dorpen domineerde hij het beeld van ons landschap en onze groene leefomgeving. Totdat in 1918 in Noord-Brabant de iepenziekte werd geconstateerd, waarmee een decimering van het iepenbestand begon die tot vandaag voortduurt.

, , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

K. van Vliet. (2022). Het drama van de iepenziekte - na 100 jaar nog steeds actueel. Kijk op Exoten, 11(1), 10–11.